disertacija
Usporedba algoritama za izračun raspodjele doze u radioterapiji i nova metoda verifikacije Monte Carlo algoritama u nehomogenostima

Đeni Smilović Radojčić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek