Rad nije dostupan
disertacija
Sinteza i supramolekulske interakcije polinorbornanskih bis-porfirina

Anamarija Briš (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek