disertacija
Raznolikost gena DRB, DQA i DQB skupine II glavnoga sustava tkivne podudarnosti u čaglja (Canis aureus)

Željka Celinšćak (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek