Rad dostupan nakon 2020-06-18
disertacija
Zoogeografske značajke faune vodozemaca Hrvatske

Eduard Kletečki (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek