disertacija
Optimiranje metode elektrodepozicije alfa-izvora s naglaskom na vrstu elektrolita i materijal katode

Matea Krmpotić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek