disertacija
Spektroskopsko istraživanje utjecaja inhalacijskih anestetika na strukturu plućnog surfaktanta

Vilena Vrbanović Mijatović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek