Rad dostupan nakon 2020-05-09
disertacija
Utjecaj srebrnih nanočestica na morske beskralježnjake: biološki učinci na modelima dagnje i ježinaca

Petra Burić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek