disertacija
Enantioselektivna kromatografija β-aminoalkohola na polisaharidnim kiralnim nepokretnim fazama.

Anita Šporec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek