Prilog nije dostupan
prilog
Geomorfološka karta SZ dijela Medvednice

Matea Bošnjak