disertacija
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu

Ines Kovačić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek