Prilog nije dostupan
prilog
Tipovi kretanja stanovništva naselja gradske četvrti Sesvete 1961.-1971.

Kristina Kos