disertacija
Praćenje procesa malignih modifikacija stanica prostate i jetara

Martina Šrajer Gajdošik (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek