Rad dostupan nakon 2019-12-21
disertacija
Primjena NIR spektroskopije u istraživanju otpuštanja alopurinola iz neobloženih tableta s trenutnim oslobađanjem

Jelena Smetiško (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek