disertacija
Određivanje polifenola, indol-3-octene kiseline i 2-aminoacetofenona u vinima tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti

Luna Maslov (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek