Rad dostupan nakon 2019-10-27
disertacija
Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj

Marko Šoštarić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek