disertacija
Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke

Ana-Marija Cindrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek