disertacija
Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju

Paolo Paliaga (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek