disertacija
Sinteza derivata kaliks[4]arena i istraživanje njihova kompleksiranja alkalijskih kationa

Marina Tranfić Bakić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek