disertacija
Primjena površinski modificiranih titanatnih nanocjevčica u elektrokemijskim senzorima

David Sović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek