disertacija
Modeliranje strukture i reaktivnosti organskih molekula novom klaster-kontinuum metodom solvatacije

Igor Rončević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek