disertacija
Analiza tragova postojanih organoklorovih spojeva u tlu i lebdećim česticama u zraku

Marija Dvoršćak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek