prilog
Obrađivani otisci na sjenčanom prikazu digitalnog modela visina
prilog 2

Dino Curman