disertacija
Geokemijske značajke sedimenata područja Novigradskog mora

Željka Fiket (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek