disertacija
Razvoj elektroanalitičkih metoda za određivanje i karakterizaciju nanočestica metalnih sulfida i elementarnog sumpora u vodenom okolišu

Marija Marguš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek