disertacija
Inverzno modeliranje primarne proizvodnje

Žarko Kovač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek