disertacija
Visokorazlučiva spektroskopija rendgenskoga zračenja na ionskoj mikroprobi

Iva Božičević Mihalić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek