disertacija
Dozimetrija uskih fotonskih snopova u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

Hrvoje Hršak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek