disertacija
Nuklearne reakcije 10B + 10B i građa lakih atomskih jezgara

Deša Jelavić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek