disertacija
Stabilnost i univerzalnost malih kvantnih klastera te adsorpcijski utjecaji grafena i cezija na osnovno stanje malih klastera helija

Petar Stipanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek