disertacija
EPR spektroskopija krute trehaloze: utjecaj neuređenosti matrice na dinamiku paramagnetskih centara

Iva Šarić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek