disertacija
Prijenos momenta količine gibanja i polje brzina velikih razmjera na Suncu

Ivica Skokić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek