disertacija
Istraživanje prostorno vremenske raspodjele raspršenog rendgenskog zračenja vrlo niskih doza pri dijagnostičkoj, terapijskoj i intervencijskoj radiologiji

Ivica Prlić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek