disertacija
Utjecaj ligandnog okruženja i dimenzionalnosti kristalne rešetke na magnetsku anizotropiju iona 3d prijelaznih metala

Mirta Herak (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek