disertacija
Spektroskopija elastično izbijenih iona mjerenjem vremena proleta

Zdravko Siketić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek