disertacija
Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana

Branko Petrinec (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek