disertacija
Application of relativistic density functionals in the modeling of nuclear weak-interaction processes

Tomislav Marketin (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek