disertacija
Efekti dvostruke laserske ablacije

Nikša Krstulović (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek