disertacija
Dozimetrijske nesigurnosti pri verifikaciji fotonskih snopova linearnog akceleratora modulirane jakosti

Slaven Jurković (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek