disertacija
Osnovno stanje klastera helija i spin-polariziranog vodika

Ivana Bešlić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek