disertacija
Eruptivni procesi u Sunčevoj koroni i njihovo širenje heliosferom

Tomislav Žic (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek