disertacija
Magnetska svojstva odabranih nanočestica i njihov utjecaj na supravodljivost magnezijeva diborida

Nikolina Novosel (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek