disertacija
Korelacije u jako-međudjelujućim višečestičnim jednodimenzionalnim sustavima

Karlo Lelas (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek