disertacija
Prostorno i vremenski razlučiva spektroskopska karakterizacija niskotlačnih hladnih plazmi

Zlatko Kregar (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek