disertacija
Elektronski transport i rekombinacija u amorfnim organskim poluvodičima

Ivan Jurić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek