disertacija
Modifikacije gravitacijskog međudjelovanja učincima kvantnih polja

Silvije Domazet (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek