disertacija
Measurement of the 58Ni neutron capture cross section

Petar Žugec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek