disertacija
Analogna kozmologija u relativističkim fluidima

Dijana Tolić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek