disertacija
Računanje jednopetljenih Feynmanovih dijagrama direktnom numeričkom metodom

Bruno Klajn (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek