disertacija
Mehanizam aromatizacije 4-supstituiranih-1,4-dihidropiridina

Maja Regović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek