Rad dostupan nakon 2019-12-31
disertacija
Morfološke, genetske i fitokemijske značajke populacije rogača (Ceratonia siliqua L.) u Hrvatskoj

Dragojević Müller Ivna (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet